Kadertraining 

Alternatief voor de Kadertraining:

Na 2018 zijn er geen Kadertrainingen meer.

In de workshops werk ik een aantal thema's van de kadertraining verder uit.

Daar ga ik de komende jaren mee door. Kijk hier voor meer info over de workshops

Achtergrond

Vanaf 1987 organiseerde ik in samenwerking met de Vereniging van Vrouwelijke Nederlandse Artsen (VNVA) een training gericht op het versterken van het functioneren van vrouwelijke artsen, zowel op het persoonlijke als het professionele niveau, met een speciale aandacht voor de intercollegiale werkcontacten. Lidmaatschap VNVA is niet verplicht om deel te kunnen nemen.

 

In alle maatschappen en teams wordt samenwerken een steeds belangrijker onderdeel van het functioneren van de medicus, zoals in het deelnemen aan maatschap- of vakgroepvergaderingen, het vormen van medisch beleid, het aansturen van medewerkers, het opleiden van assistenten en het participeren in de medische staf. Dit maakt het noodzakelijk dat elke medische professional behalve vakinhoudelijk goed functioneert, ook communicatief en strategisch vaardig is.

2 blokken van elk 7 dagdelen

Deze training, die in de loop der jaren steeds geactualiseerd werd naar nieuwe vragen en andere accenten, bevatte vanaf 2012 in de nieuwe stijl twee blokken van 7 dagdelen, met een tussenperiode tussen blok een en twee van 6-7 weken. In deze tijd kon de cursiste het geleerde in praktijk brengen. In het tweede blok werd gereflecteerd op de ervaringen uit deze “oefenperiode” en was er de gelegenheid om inzichten te verdiepen en de benodigde vaardigheden te versterken.

 

Ongeveer 4 weken na de training was er voor ieder een individueel coachingsgesprek, telefonisch of op Texel.

Doelstelling

De doelstelling van de training is het vergroten van de effectiviteit van het functioneren van de vrouwelijke arts, in verschillende intercollegiale situaties. Hierbij betreft het onder meer: het omgaan met en beïnvloeden van collega’s, het motiveren van medewerkers, het sturen van veranderingsprocessen, en het hanteren van spanningen en conflicten.

 

Hoe iemand functioneert hangt samen met de kennis en vaardigheden waar zij over beschikt en met de houding waarmee zij allerlei situa­ties tegemoet treedt. In deze houding komen ieders persoonlijke visie, achtergrond en ervar­ing tot uitdrukking. In de training wordt middels theorie, analyse en oefening gewerkt aan het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden. Daarnaast is reflectie op visie, houding en feedback daarop een belangrijk element in de training.

Plaats

Hotel Opduin op Texel (De Koog, vlak bij zee en strand).

De Kadertraining bestond uit 2 blokken van elk 7 dagdelen + een coachingsgesprek. De groep telde max 12 deelnemers.

Inhoud

Blok 1 Effectief communiceren

De thema’s:

 • communicatie
 • vergadertechniek
 • onderhandelen
 • conflicthantering
 • presentatievaardigheden

Blok 2 Samenwerken en sturen van (veranderings) processen

De thema’s:

 • samenwerken in teams
 • sturen van (veranderings)processen
 • life-timemanagement
 • het geven en ontvangen van feedback
 • presentatievaardigheden

Werkwijze

In elk blok zijn verschillende thema’s aan de orde. Bij alle onderdelen in het programma is er een afwisseling in werkvormen. Naast kennisoverdracht, zijn er opdrachten inzake analyse van eigen situaties en eigen functioneren, oefengesprekken, feedback en groepsopdrachten.

Organisatie

In 1986 heeft de VNVA Ina Vader verzocht om een training te ontwikkelen voor de VNVA-leden. Dit is gebeurd in nauw overleg met bestuursleden van de VNVA. De eerste training vond plaats in 1987. Voortdurende groepsevaluaties en ontwikkelingen in het veld leidden ertoe dat de training in de loop der jaren werd meeontwikkeld. Er is regelmatig overleg met vertegenwoordigers van het bestuur van de VNVA over voortgang van de trainingen. Er is op geen enkele manier een verbinding met het bedrijfsleven.

Begeleiding

De training wordt begeleid door Ina Vader. Zij heeft een eigen bureau voor training en begeleiding bij veranderingsprocessen van individu en organisatie.

 

Zij geeft inmiddels meer dan 25 jaar deze VNVA-kadertraining. Zij won de VNVA-balansprijs in 2001 en werd benoemd als bijzonder lid van de Vereniging van Vrouwelijke Artsen in 2003 voor haar verdiensten voor de Vereniging. Naast de trainingen coacht zij medische professionals en begeleidt zij veel maatschappen, vakgroepen en teams binnen de medische wereld. Zij is aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches, ze staat op de VNVA- lijst van coaches en bij het Carrièrecentrum voor Artsen.

De presentatieonderdelen in het programma worden door Moniek Nusselein verzorgd. Zij is toneelspeelster en regisseur.

Accreditatie

De training is ook voor 2018 door de ABAN geaccrediteerd voor 36 punten (ID 304799).

Kosten

in 2018 bedragen de kosten € 2.785,- inclusief cursusmap en verblijf.

VNVA-leden ontvangen € 80 korting.

 

Data : vanaf 2019 geef ik geen kadertraining meer. Maar wel workshops. zie aldaar.

 

 

Fragmenten uit een recente evaluatie van de VNVA-kadertraining

1. Hoe heb je de training ervaren?

 • Positief; veilige sfeer. Voldoende tijd om te oefenen.
 • Inspirerend en steunend. Goede training; veel geleerd.
 • Goede afwisseling tussen theorie, oefening en denktijd. Komst van Moniek ook zeer prettig en leerzaam.
 • Zeer leerzaam, veilige sfeer. Deze training zou iedereen moeten doen.
 • Open, veilig en zeer intensief.
 • Als waardevolle dagen, had ik eerder veel moeten doen. veel van geleerd, voel me gesteund en zet de schouders er weer onder.
 • Leerzaam, verhelderend, confronterend, intensief. Veilig en prettig.
 • Als inspirerend en confronterend
 • Onmisbaar; zeer positief, op het juiste moment in mijn carrière. Heel intensief; eerlijkheid naar jezelf en naar elkaar is heel positief; dat maakt de training juist zo waardevol en krachtig.

2. Kun je kort weergeven wat je in de training hebt geleerd?

 • Het meeste geleerd van de oefeningen; het zelf doen. Met name onderhandelen en feedback geven.
 • Voor mij was het meer een gevoel van ‘bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling/vorming’ dan geleerd. Voel me veel weerbaarder.
 • Vergaderen, feedback geven, strategisch onderhandelen. Waar mijn sterke en zwakke punten liggen en hoe daarmee om te gaan. Dat alle vrouwen, die medisch specialist zijn tegen bepaalde problemen oplopen.
 • Naar mijzelf leren kijken. Mijn kwaliteiten zien en ook mijn valkuilen, allergie en uitdagingen. Vormen van vergadertechniek toepassen. Samenvatten en het effect daarvan.
 • Hoe je dingen, lastige gesprekken, feedback aanpakt; dat je je heel goed moet voorbereiden. Belangrijk om tijd voor jezelf te nemen, helicopterview, niet altijd doorgaan.
 • Om stil te staan bij emoties; dat ik een krachtig persoon ben; balans te zoeken tussen betrokkenheid en invloed. (het mij niet persoonlijk laten raken)

3. Hoe heb je de begeleiding ervaren?

 • Respectvol, deskundig, plezierig.
 • Uitstekend.
 • Heel erg goed. Ina heeft een enorme mensenkennis en kan bewonderingwaardig precies formuleren. Coacht en begeleidt zonder te ver- of beoordelen; heel open.
 • Prettig, rustig; doortastend en liefdevol confronterend/ eerlijk. Duidelijk zeer veel ervaring.
 • Goed. Ina zorgt voor veiligheid en geeft daardoor de ruimte om je bloot te geven /wat je moeilijk vindt te delen met anderen.
 • Persoonlijk, op maat, intensief complementair Ina & Moniek.

4. Wat heeft de groep aan jouw leerproces bijgedragen?

 • Spiegel voorhouden. Horen wat er speelt in andere vakgroepen/ziekenhuizen etc.
 • Het zijn in de groep geeft zelfreflectie, spiegeling. Vergelijking etc.. Ik had speciaal ingeschreven om binnen een groep weer eens aan mijzelf te werken. Geslaagd!
 • Door de veilige sfeer in de groep en de ervaringen van anderen heb ik ook veel extra geleerd.
 • Zeer open en veilig, daardoor durfde ik me te geven en werd continu gespiegeld naar mijzelf, maar ook bij anderen waarin ik mijzelf ook herken.
 • Fijn om te horen over de ervaringen van anderen. Doorspreken maakt een aantal zaken helder.
 • Relativeren, steunen; erkenning van mijn vragen/problemen. Herkenning van problemen van anderen.
 • Veel geleerd, fijne mensen. Open.