Nieuwe workshops in 2020: data en thema zijn bekend!

Thema: de leiding nemen.

Data: 

8 en 9 juni 2020: vol, nog 2 plaatsen op de wachtlijst

(maandag start 11.30 uur -dinsdag  tot 16.30 uur) 

 

17 en 18 september 2020

(donderdag start 11.30 uur -vrijdag  tot 16.30 uur) 

 

2 en 3 november 2020: 

(maandag start 11.30 uur -dinsdag tot 16.30 uur)

 

26 en 27 november 2020: 

(donderdag start 11.30 uur -vrijdag tot 16.30 uur)

 
accreditatie wordt aangevraagd (2019 12 ptn)
 

Kosten:

€ 1.035,- inclusief verblijf en cursusmateriaal.

Plaats: Grand Hotel Opduin* op Texel.
*zie www.opduin.nl

 
 
 

Info Workshopthema 2019: 

Thema: tussen meegeven en forceren

Probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties 

Doelstelling: bewuster en vaardiger omgaan met vragen/problemen op de werkvloer.

In je werk doen zich met regelmaat situaties voor waarbij je je afvraagt waarom dit nu weer, en wat moet ik er mee. Omdat mensen verschillende belangen hebben en ook de werkelijkheid verschillend bekijken en inschatten ontkom je er niet aan na te denken hoe je je daarmee wilt verhouden en wat je kunt doen. 

In de workshop staan bovengenoemde vragen centraal.

We werken met situaties uit je eigen praktijk.

We zullen hieraan gestructureerd werken door middel van analyse, reflectie en oefeningen. 

De onderwerpen die aan de orde komen:

 • Strategisch handelen,
 • Analyse van de eigen situatie,
 • Oplossingsrichtingen, methoden,
 • Onderhandelen, conflicthantering en conflictstijlen,
 • Eigen mogelijkheden en valkuilen.

 

Data: 

21 en 22 november 2019: VOL, nog 2 plaatsen op de wachtlijst

(dag 1 start 11.30 uur -dag 2 tot 16.30 uur)

 

Plaats: Grand Hotel Opduin* op Texel.
*zie www.opduin.nl

Kosten:

€ 995,- inclusief verblijf en cursusmateriaal.

Accreditatie:

ABAN 12 pnt.

Aanmelden voor de workshop:

Klik hier of door een mailtje, zie home/ contact

 

 

 

Overzicht reeds gehouden workshops

Voor deelneemsters aan de trainingen, voor VNVA-leden en belangstellende vrouwelijke artsen, worden regelmatig workshops georganiseerd. Een workshop is een training op Texel van 5 dagdelen rond een speciaal thema.

Thema’s van de afgelopen jaren:

 • Over in de hand houden en overzien (2018)
 • Tussen wens en werkelijkheid: doelbewust dokteren (2017)
 • Veiligheid binnen de vakgroep/maatschap (2016)
 • Zelfvertrouwen als factor in je professioneel functioneren (2015)
 • Persoonlijk leiderschap in dynamische tijden (2014)
 • Staande blijven in tijden van crisis (2013)
 • (Blijven) werken met hart en ziel (2012)
 • Regisseur van je eigen ontwikkeling (2011)
 • Omgaan met spanningen en conflicten (2010)
 • De kunst van het samenwerken (2009)
 • Tijd voor jezelf (2008)
 • Lastpakken (2007)
 • Je kracht (her)kennen en inzetten (2006)
 • Tussen ambitie en frustratie (2005)
 • Agenderen en de leiding nemen (2004)
 • Koers bepalen, koers houden (2003)
 • Omgaan met kritiek en verwijten (2002)
 • Van afzien naar overzien (2001)
 • Onderhandelen, met oog voor kwaliteit en relatie (2000)
 • Balans tussen plezier en plicht (1999)
 • Leidinggeven, de leiding nemen! (1996)
 • Voor de dag ermee! Te voorschijn komen en er voor gaan staan (1995)
 • Time-management en persoonlijke effectiviteit (1994)