Meer over Ina Vader

Ik ben ruim 30 jaar werkzaam in de medische wereld als trainer, als coach, en als mediator. Met name artsen (specialisten) en maatschappen zijn doelgroep. De coaching betreft vooral loopbaan- en/of managementvragen en zingevingsvraagstukken. Ook begeleid ik artsen bij hun reintegratie na (langdurige) uitval. De begeleiding van maatschappen en/of vakgroepen concentreert zich rond teamontwikkeling en samenwerkingsvragen al dan niet bij fusie.

 

Achtergrond

Van 1987 tot 2018 organiseerde ik in samenwerking met de Vereniging van Vrouwelijke Nederlandse Artsen (VNVA) een training gericht op het versterken van het functioneren van vrouwelijke artsen, zowel op het persoonlijke als het professionele niveau, met een speciale aandacht voor de intercollegiale werkcontacten. 

In alle maatschappen en teams wordt samenwerken een steeds belangrijker onderdeel van het functioneren van de medicus, zoals in het deelnemen aan maatschap- of vakgroepvergaderingen, het vormen van medisch beleid, het aansturen van medewerkers, het opleiden van assistenten en het participeren in de medische staf. Dit maakt het noodzakelijk dat elke medische professional behalve vakinhoudelijk goed functioneert, ook communicatief en strategisch vaardig is.

 

Naast deze werkzaamheden ben ik actief als beeldend kunstenaar. Ik maak objecten van emaille op perspexen werk sinds een aantal jaren ook weer in hout. Voorbeelden ziet u onder aan de homepage. En onder Presentatie.