Beeldende kunst

Naast mijn werk als trainer, coach en mediator, beoefen ik de beeldende kunst.

 

atelier ww 1

Bij de opening van dit atelier op 8-9-2019 gaf Tine Visser deze reflectie op mijn werk.

 

 

Mijn atelier is elke eerste zondag van de maand geopend van 14-17 uur.

U kunt ook een afspraak maken voor een atelierbezoek, zie contact. 

U treft daar emaille-kunstwerken en beelden.

Graag tot ziens in mijn atelier in de Warmoesstraat 52 in Den Burg.

 

 

Vormgeven als noodzaak

In mijn werk als kunstenares probeer ik datgene wat ik als essentie, kern van de dingen en ook van mijn leven ervaar, vorm te geven. Vormgeven aan de vragen, de chaos bedwingen door die in beel­den te vatten, een manier om de werkelijkheid te definiëren en te ontsluiten. Een onder­zoek ook naar de verborgen wereld van de ziel? 

De ontwerpen zijn heel abstract en ik gebruik transparante emaille-poeders omdat de kleur dan extra diepte krijgt.

Een ontwerp­proces kan weken duren, maar soms ont­staan de ont­werpen vrij snel.  Dan volgt een meer ambachtelijk proces, dat van glas­poeders, koper en vuur, waarin ik nooit van tevoren weet of datgene wat ik mij voorstel ook vorm kan krijgen. Soms moet ik delen van een ontwerp op­nieuw maken en een andere keer kan ik wat in de oven ontstaat juist goed ge­bruiken, omdat het iets toevoegt aan het ontwerp of juist iets weglaat. 

Soms is een emaille die ontstaat vooral meditatief, een andere kan weer monumentaal zijn.

De vormentaal die ik gebruik is heel abstract, hetgeen vaak veel vraagt van de toeschouwer.

Het gaat er in mijn werk niet om dat je míj begrijpt, maar ik hoop dat het werk een uitnodiging vormt om je te o­riën­teren aan de din­gen die lig­gen voorbij de drukte van alle­dag. 

Het werk wil dan ook meer zoekend dan zeggend zijn, meer be­schouwend dan bewerend.

De hard­heid van het materiaal in combinatie met zijn transpa­ran­tie ma­ken de email­techniek voor mij tot de meest geëi­gende, op dit moment.

Ook heb ik het beeldhouwen weer opgepakt. Ik werk vooral in hout en incidenteel in hardsteen. De sculpturen zijn vooral vrouwenfiguren: het bevrijden uit hout of steen.

 

Exposities

De afgelopen 30 jaar heb ik vele malen geëxpo­seerd in binnen- en buitenland, waar onder Japan. Zie hier een overzicht.

Werk is aangekocht door particulieren, kunstverzamelaars, bedrijven en door het Stede­lijk Museum in Schiedam.

Ook geven mensen mij een opdracht om voor speciale gelegenheden een kunstwerk te maken.