2-daagse Workshops op Texel

Na 2018 geef ik geen Kadertraining meer. In mijn workshops werk ik thema's uit de kadertraining verder uit. 

Workshops op Texel

Jaarlijks organiseer ik een aantal workshops voor vrouwelijke artsen. De workshops zijn bedoeld voor allen, die belangstelling hebben voor het thema van dat jaar. Aantal deelneemsters: 12.

Workshops in 2021/22: thema en data.

Vanwege corona is een aantal workshops met als thema 'de leiding nemen' uitgevallen. Die bied ik alsnog aan in 2021.

Ik heb daarnaast een nieuw thema ontwikkeld: "Actiegerichte reflectie op een stressvolleperiode", zie onder.

 

Thema: de leiding nemen (2021).

Ik kom tegen dat cursisten leidinggeven vooral associëren met dominant gedrag.  Daardoor denken zij niet aan zichzelf als iemand die kan sturen en verbinden. 

Dus is er werk aan de winkel.

In deze workshop gaat het over:

 • Proactief omgaan met situaties
 • Formeel en informeel leiderschap
 • Effectief sturen; de lead nemen in samenwerkingsrelaties als deelnemer of als leider.
 • Je eigen stijl van leidinggeven vinden 

Inhoud

 • Onderzoek naar belemmeringen in je zelf en je omgeving om de leiding te nemen.
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen als het om sturen gaat.
 • Versterken/ontwikkelen van effectief communiceren en handelen in een leidende rol.
 • Analyse en oefengesprekken.

Data:  

17 en 18 mei 2021: Nog 1 plaats vrij

(maandag start 11.30 uur -dinsdag tot 16.30 uur)

 

10 en 11 juni 2021: vol

(donderdag start 11.30 uur -vrijdag tot 16.30 uur)

Accreditatie: ID nummer: 393170: 12 ptn

 

Kosten "De leiding nemen":

€ 1.035,- inclusief verblijf en cursusmateriaal.

Plaats: Grand Hotel Opduin* op Texel.
*zie www.opduin.nl

 

aanmeldformulier hier

 

of door een mailtje, zie home/ contact 

 

Thema: Actiegerichte reflectie op een stressvolle periode (2021/22).

 

Het was een zeer intensieve en stressvolle tijd voor de meesten van jullie. Als medicus vooraan in het werk om zoveel mogelijk mensen te helpen overleven. Voor sommigen ook een uitputtingsslag. En, omdat jullie veel te maken hadden met besmette mensen heeft het virus ook redelijk veel artsen te pakken gehad. Al met al tijd voor ademruimte en reflectie.

Doelstelling:

 • Reflectie op de afgelopen periode
 • Nagaan wat voor ieder persoonlijk de bevindingen waren en wat je mee wilt nemen en achterlaten
 • Formuleren van leer- en actiepunten
 • Handvatten hoe je de actie- en leerpunten te integreren in je handelen in de praktijk 

Inhoud

 • Uitwisseling van ervaringen in het werk in deze periode
 • Analyse wat deze met je je gedaan hebben.
 • Formuleren van leer- en actiepunten 
 • Oefen- en reflectiegesprekken
 

Data:  

23 en 24 september 2021: 

(donderdag start 11.30 uur -vrijdag tot 16.30 uur)

  

19 en 20 mei 2022: 

(donderdag start 11.30 uur -vrijdag tot 16.30 uur)

 

Accreditatie: ID nummer: wordt aangevraagd, vorige jaren 12 ptn

Kosten "Actiegerichte reflectie":

€ 1.055,- inclusief verblijf en cursusmateriaal.

Plaats: Grand Hotel Opduin* op Texel.
*zie www.opduin.nl

 

aanmeldformulier hier

 

of door een mailtje, zie home/ contact 

 

 

Thema’s van de afgelopen jaren:

 • Tussen meegeven en forceren (2019)
 • Over in de hand houden en overzien (2018)
 • Tussen wens en werkelijkheid: doelbewust dokteren (2017)
 • Veiligheid binnen de vakgroep/maatschap (2016)
 • Zelfvertrouwen als factor in je professioneel functioneren (2015)
 • Persoonlijk leiderschap in dynamische tijden (2014)
 • Staande blijven in tijden van crisis (2013)
 • (Blijven) werken met hart en ziel (2012)
 • Regisseur van je eigen ontwikkeling (2011)
 • Omgaan met spanningen en conflicten (2010)
 • De kunst van het samenwerken (2009)