2-daagse Workshops op Texel

Na 2018 geef ik geen Kadertraining meer. In mijn workshops werk ik thema's uit de kadertraining verder uit. 

Workshops op Texel

Jaarlijks organiseer ik een aantal workshops voor vrouwelijke artsen. De workshops zijn bedoeld voor allen, die belangstelling hebben voor het thema van dat jaar. Aantal deelneemsters: 12.

Workshops in 2022/23:  

Thema:  Effectief en zinvol besteden van je tijd.

 Uitwerking thema volgt. de data zijn al wel bekend, zie onder.

Workshops in 2022:  

Thema:  Effectief handelen in stressvolle situaties en periode.

 

In deze workshop werken we aan de CanMeds-competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit & kwaliteit.

Dit doen we aan de hand van de volgende invalshoeken:

 • Wat waren in het afgelopen jaar voor jou de stressvolle momenten in je werk en privé?
 • Onderzoeken wat (werk-)stress met je doet
 • Hoe heb je daarin geopereerd; wat was effectief en wat niet.
 • Wat kun je toekomstgericht leren van deze ervaringen.

Werkwijze op basis van de leercirkel:

 • Uitwisselen van ervaringen in het werk in deze periode
 • Analyse van wat dit met jou heeft gedaan
 • Inkadering in begripsvorming.
 • Formuleren van leer- en actiepunten en deze integreren in je beroepsmatig handelen
 • Oefen- en reflectiegesprekken
 

Data:   

19 en 20 mei 2022: vol

(donderdag start 11.30 uur -vrijdag tot 16.30 uur)

 

13 en 14 juni 2021: nog 2 plekken vrij

(maandag start 11.30 uur -dinsdag tot 16.30 uur)

 

Accreditatie: ID nummer: 435101 ABAN 12 ptn

Kosten "Effectief handelen":

€ 1.055,- inclusief verblijf en cursusmateriaal.

Plaats: Grand Hotel Opduin* op Texel.
*zie www.opduin.nl

 

aanmeldformulier hier

 

of door een mailtje, zie home/ contact 

 

Data 22/23, thema Effecief en zinvol besteden van je tijd  

 

22 en 23 september 2022: 

(donderdag start 11.30 uur -vrijdag tot 16.30 uur)

 

7 en 8 november 2022: 

(maandag start 11.30 uur -dinsdag tot 16.30 uur)

 

20 en 21 april 2023: 

(donderdag start 11.30 uur -vrijdag tot 16.30 uur)

 

5 en 6 juni 2023: 

(maandag start 11.30 uur -dinsdag tot 16.30 uur)

 

Accreditatie wordt aangevraagd

€ 1.085,- inclusief verblijf en cursusmateriaal. (Hotel Opduin Texel) 

 

aanmeldformulier hier

 

of door een mailtje, zie home/ contact 

Thema’s van de afgelopen jaren:

 • De leiding nemen (2020)
 • Tussen meegeven en forceren (2019)
 • Over in de hand houden en overzien (2018)
 • Tussen wens en werkelijkheid: doelbewust dokteren (2017)
 • Veiligheid binnen de vakgroep/maatschap (2016)
 • Zelfvertrouwen als factor in je professioneel functioneren (2015)
 • Persoonlijk leiderschap in dynamische tijden (2014)
 • Staande blijven in tijden van crisis (2013)
 • (Blijven) werken met hart en ziel (2012)
 • Regisseur van je eigen ontwikkeling (2011)
 • Omgaan met spanningen en conflicten (2010)
 • De kunst van het samenwerken (2009)